Vad gör en förmyndare Ad Litem göra under en bouppteckning rättsfall?

bild

om du eller en nära anhörig är inblandad i en bouppteckning rättsfall, du kanske har hört termen ”guardian ad litem.”En guardian ad litem kan spela en viktig roll i ett Kalifornien probate fall, och det är viktigt att förstå deras roll. Därför måste du veta: vad gör en förmyndare ad litem i ett probatefall?

Vad är en Guardian Ad Litem?

en förmyndare ad litem eller GAL utses av en domstol för att se upp för en annan persons bästa under ett rättsfall. Probate-koden föreskriver specifikt utnämningen av guardian ad litems i probate-fall.

när utses en förmyndare Ad Litem?

i Kalifornien kan domstolen utse en förmyndare ad litem när någon som är föremål för ett ärende saknar rättslig förmåga att fatta beslut. Bouppteckning domstolen kan utse en guardian ad litem på eget initiativ eller på begäran av en ”personlig representant, väktare, konservator, förvaltare, eller annan berörd person.”Bouppteckning koden tillåter dessa utnämningar i något skede av bouppteckning förfarandet.

Vem kan utses en förmyndare Ad Litem av en bouppteckning domstol?

bouppteckning domstolen kan utse en GAL för arbetsoförmögna personer, ofödda personer, minderåriga, personer vars identitet eller adress är okänd, unascertained personer, eller en klass av personer som inte konstateras eller inte att vara.

vad händer om personen motsätter sig att ha en GAL?

om personen invänder mot att en förmyndare utses för deras räkning, kommer domstolen att vidta vissa åtgärder för att utvärdera deras mentala kapacitet. Kaliforniens lag börjar denna process med antagandet att ”alla personer har kapacitet att fatta beslut och vara ansvariga för sina handlingar och beslut.”Om, efter att personen har utvärderats, är det bestämt att han eller hon behöver en GAL, kommer en att utses.

behöver någon med en konservator en GAL?

Probate Code section 372 tillåter en konservator att representera en konservatörs intresse utan att behöva utse en GAL. Domstolen kan dock utse en GAL för en vuxen som är under konservatorium om det behövs.

vad kommer en GAL att göra under ett domstolsfall?

en guardian ad litems roll kommer alltid att vara att se upp för individens bästa. Deras handlingar kan variera beroende på typ av fall. Till exempel, om flera släktingar vill bli namngiven konservator för en persons egendom, kan bouppteckningsdomstolen utse en GAL. I denna situation skulle gals roll vara att skydda personens ekonomiska intressen under ärendet. En guardian ad litem kan också namnges när en mottagare till ett förtroende inte kan hittas. I den situationen kanske de andra stödmottagarna vill få sina utdelningar. GAL kan utses för att säkerställa att den frånvarande personens intressen skyddas under distributionen. GALs kan också användas i conservatorship fall för att avgöra om en conservatorship är i individens bästa.

hur länge tjänar en Guardian Ad Litem?

en gång utsedd kommer en vårdnadshavare ad litem att tjäna under längden på ärendet. I vissa fall, en GAL kan dra tillbaka eller kan ersättas. Men utanför dessa situationer kommer GAL att förbli på fallet för sin helhet.

är det möjligt att förhindra utnämningen av en GAL?

under vissa omständigheter kan fastighetsplaneringsanordningar hjälpa till att förhindra behovet av en GAL. Till exempel, om du har en fullmakt för ekonomi som tillåter en utsedd agent att hantera dina ekonomiska frågor om du blir arbetsoförmögen, du kanske inte behöver en GAL. På samma sätt, om ditt avancerade hälsovårdsdirektiv ger instruktioner till dina leverantörer och namnger en medicinsk beslutsfattare för dig under oförmåga, kommer dina nära och kära att kunna hantera vårdfrågor utan att involvera en domstol.

på advokatbyrå Alice A. Salvo, vi är erfarna California egendom planering och bouppteckning advokater som kan hjälpa dig att förstå guardian ad litem roll och alla andra aspekter av att ha ett fall i bouppteckning domstol. Vänligen kontakta oss online eller via telefon för att skapa en gratis konsultation idag. https://www.salvolaw.com/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.