Gorilla andlig mening

Gorilla är en markboende växtätande av primatarter.

de har funktioner som liknar människor. Deras karaktärsdrag och hur de utför sig själva liknar också människor på ett eller annat sätt. Naturligtvis hämmar de de tropiska och subtropiska skogarna i Afrika som förklaras i Wikipedia.

Gorilla är mestadels förbises som en av de bästa totems på grund av deras nära besläktade med människor, särskilt med deras utseende och beteende. De tenderar också att utforska människors identitet. De är mycket fredliga och tysta varelser som vanligtvis missförstås av många för att vara aggressiva och hårda.

symboliken för detta djur som totem är viktigare än djurets fysiska synliga egenskaper och karaktärsdrag. De naturliga vanorna och karaktärerna har stor betydelse och läror för oss.

Gorilla anses ha symboliska attribut som kommunikation, lojalitet, ledarskap, medkänsla, Adel, intelligens, styrka och värdighet bland andra. Följande är några lärdomar vi kan lära av dessa karaktärer av gorilla.

om gorilla är ditt totemdjur, bör du vara väldigt social och vänlig precis som de är. De goda kommunikatörer och detta gör det möjligt för dem att relatera väl med varandra. De är alltid i grupper och de har också åldersgrupper. Detta visar en stor känsla av kommunikation inom gorillagemenskapen.

vi borde ha medkänsla för var och en. Gorillor empati med och hjälper också de gamla och de unga bland dem samhället. De känner varandra. Vi lär oss också att vi ska vara medkännande mot varandra precis som gorillorna. De bryr sig så mycket om varandra. När en av dem attackeras, rusar hela grupperna till räddning och hjälp.

vi borde ha bra ledarskap. Gorillor träffas och arbetar som grupp utan hårda strider och krig. De vet att bra ledarskap handlar om den goda karisma som leder människor genom exempel och visdom samt att vara lugn. De är inte särskilt aggressiva men karismatiska när det gäller ledarskap.

de lär oss att vara ädla i samhället. Vårt beteende betyder mycket och bestämmer hur människor ser oss. Om vi har ädla karaktärer får vi respekt från andra i samhället och vi kan umgås bra med andra.

intelligens är en annan viktig aspekt av gorilla som vi behöver omfamna. De är mycket intelligenta även på det sätt de ser i sina handlingar och ansikten. De agerar med visdom och tankeväckande sätt. De påminner oss om att vi fortfarande kan få kunskap från andra källor förutom teorier i böckerna. Vissa saker skrivs aldrig.

Gorilla visar ansvar och styrka. Vi bör vidta åtgärder för att kontrollera vår framtid genom att arbeta hårt för att uppnå våra drömmar. Vi bör inte vara beroende av andra för allt eller börja skylla på andra för våra misslyckanden. När vi misslyckas måste vi agera snabbt genom att ändra de kriterier och tekniker som används i situationen. Hårt arbete betalar.

försök att tänka på gorilla. Ta lite tid och fundera över det. Du kommer att inse att det här är den typ av följeslagare vi behöver i livet. Det bästa exemplet på de karaktärer vi behöver i livet för att leva ett fruktbart liv. Du kommer att inse att andra kommer att lockas till dig på grund av den typ av energi du har i livet.

Gorilla dyker upp som en andeguide när

  • du behöver kraften för att kommunicera effektivt.
  • du är inte trogen.
  • du är trött.
  • du saknar medkänsla.
  • du är omtänksam.

ring på Gorilla som en andeguide när

  • du behöver kunskap.
  • du behöver ledarskapskvaliteter.
  • du behöver följeslagare.
  • du behöver fred.
  • du behöver en lugn stund ensam.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.