Förstå datorstyrd Tandimplantatplacering

idag gör ny teknik det möjligt för fler att dra nytta av tandimplantatkirurgi. Datorstyrd tandimplantatplacering använder en avancerad teknik för att tillåta orala kirurger att exakt placera de nya tänderna för patienter. Lyckligtvis erbjuder denna teknik ett antal fördelar för alla patienter som överväger möjligheten att ersätta saknade tänder. Om du funderar på denna form av implantatplacering, Fortsätt läsa den här artikeln för att lära dig mer.

konventionell kirurgi-VS-datorstyrd implantatkirurgi

även idag är orala kirurger fortfarande vanligtvis utbildade för att utföra tandimplantatplacering utan datorguide. Denna konventionella metod skulle ofta kräva mer tid, processer och snitt för att slutföra arbetet. Följaktligen, för vissa patienter, detta kan också leda till ytterligare driftstopp efter operationen.

men med datorstyrd implantatteknik kan orala maxillofacialkirurger bättre placera implantatet på den exakta platsen. Avancerad utrustning och skärmar gör det möjligt för kirurger att tydligt se tillgängligt ben, omgivande vävnader och var de kan installera implantatet på ett säkert sätt. Med sådan teknik kan fler patienter nu få implantat som ett alternativ jämfört med traditionella metoder. Detta är särskilt fallet för patienter som behöver flera tandimplantat.

vilka är fördelarna?

  1. datorstyrd implantatplacering gör det möjligt för kirurger att göra mindre, exakta och renare snitt, vilket är otroligt fördelaktigt för patienter.
  2. mindre snitt hjälper slutligen patienter att återhämta sig från operationen mycket snabbare och ofta med färre komplikationer.
  3. dessutom kan kirurger bestämma exakta behandlingsplaner och göra exakta implantationer på grund av cone beam CT-skanningar. Detta minskar ytterligare risken för komplikationer och implantatfel, samtidigt som proceduren går lite snabbare.
  4. datorstyrda implantat öppnar möjligheten för fler patienter som en gång kanske inte har ansetts vara bra kandidater. Till exempel kan vissa patienter som har en benvolym eller tandstrukturproblem nu dra nytta av.
  5. guidad teknik visar exakt patientens käkben, mjukvävnadsplatser, rotanatomi och vävnadstjocklek. Som sådan, kirurger är mer benägna att installera implantat veta att chanserna för oväntade kirurgiska händelser minskar och att en visuell handlingsplan och säkerhetsåtgärder på plats.

Hur fungerar denna typ av operation?

kirurgi börjar med en datortomografi (CT) bild av patientens tandbåge. Tekniken skapar sedan ett överlägg som inkluderar de nya tandimplantaten. Detta gör det möjligt för kirurger att visualisera och manipulera bilder av en patients käkben och omgivande vävnader för att placera implantaten på deras exakta platser.

datorstyrd kirurgi möjliggör slutligen orala kirurger förmågan att planera den mest exakta behandlingsmetoden. Samtidigt kan patienter uppleva färre komplikationer, snabbare återhämtningstider och ett fantastiskt leende.

Varför Väljer Kirurger Denna Procedur?

datorstyrd tandimplantatplacering är relativt ny och fortsätter att få dragkraft som ett genomförbart alternativ för många tandpatienter. Många orala maxillofacial kirurger ser proceduren som ett av de säkraste och mest exakta kirurgiska alternativen. Sammantaget tillåter det orala kirurger förmågan att bättre hantera annars svåra implantatplaceringar.

Modern tandimplantatteknik har gjort det möjligt för fler än någonsin att dra nytta av tandimplantatalternativ. Datorstyrda placeringar gör det nu möjligt för många att återställa sitt leende och med färre komplikationer. Om du funderar på tandimplantat och du bor i Houston är det bäst att du ansluter till omsh. För möten och information, ring oss på 832-509-4505.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.