Ampuma-Asepalvelut

Havaijin tarkistetun säädöksen 134 luvun” ampuma-aseet, ampumatarvikkeet ja vaaralliset aseet ” mukaan kaikki Havaijin ampuma-aseet on rekisteröitävä riippumatta siitä, ovatko ne käyttökelpoisia ja miten ne hankitaan. Seuraavia poikkeuksia sovelletaan:

 • rekisteröinti ei ole pakollista Havaijin osavaltiossa ennen heinäkuuta 1994 hankituille kivääreille ja haulikoille. Vuosien 1981 ja heinäkuun 1994 välisenä aikana tapahtuneisiin hankintoihin vaadittiin kuitenkin yksi lupa kivääriä tai haulikkoa kohden.
 • rekisteröintiä ei vaadita irtomustaruudin ampumiseen tarkoitetuille ampuma-aseille eikä ennen vuotta 1899 valmistetuille ampuma-aseille, mutta luvat vaaditaan.

kaikki Havaijiin osavaltion ulkopuolelta tuodut ampuma-aseet on kuitenkin rekisteröitävä. Katso lisätietoja ampuma-aseiden rekisteröinnistä.

Big Islandin asukkaiden on rekisteröitävä tuliaseensa Havaijin poliisilaitokselle. Asukkaat voivat hakea lupaa hankkia ampuma-aseen tai rekisteröidä ampuma-aseensa alueen poliisiasemalla.

alla on ohjeet ampuma-aseiden hankkimiseksi, rekisteröimiseksi ja luovuttamiseksi sekä tunnit, joiden aikana voi rekisteröityä:

 • lupa hankkia
 • Hakukelpoisuus
 • ampuma-aseiden rekisteröinti
 • tuliaseiden hallussapito
 • lupa kuljettaa
 • Rekisteröintiasemien Hakemisto

takaisin alkuun

lupa hankkia

jos haluat hankkia käsiaseen tai haluat hankkia haulikon tai kiväärin ensimmäistä kertaa, sinun tulee olla vähintään 21-vuotias ja Yhdysvaltain kansalainen. Ampuma-aseen hankkimiseen pitää hakea lupa. Jos et ole syntynyt Yhdysvalloissa, sinun on esitettävä todiste Yhdysvaltain kansalaisuudesta.

HRS 134-2 toteaa: ”kukaan ei saa hankkia omistukseensa ampuma-asetta, joka on käyttökelpoinen tai käyttökelvoton, käyttökelvoton tai käyttökelvoton, nykyaikainen tai antiikkinen, joka on rekisteröity aiemman lain tai aiemman omistajan toimesta tai rekisteröimätön, joko ostona, lahjana, perintönä, testamenttilahjoituksena tai muulla tavalla riippumatta siitä, onko se hankittu valtiosta tai tuotu maahan postitse, ennen kuin henkilö on ensin hankkinut henkilön toimipaikan tai – – asuinpaikan läänin poliisipäälliköltä luvan hankkia omistukseensa ampuma-ase tämän kohdan mukaisesti.”

ampuma-aselupia säätelevän osavaltion lain täydellinen sanamuoto, KS.Havaijin uudistetun lain pykälä 134-2.

jokaiselle hankkimalleen käsiaseelle on haettava erillinen lupa, mutta kivääreille tai haulikoille tarvitaan vain yksi lupa, vaikka kuinka haluaisi hankkia vuoden sisällä. Ennen kuin saat luvan käsiaseen hankintaan, sinun täytyy suorittaa metsästäjäkoulutuskurssi tai Kansallisen kivääriyhdistyksen hyväksymän kouluttajan suorittama ampumaturvallisuuskurssi. Metsästäjäkoulutukseen voi ilmoittautua numerolla 887-6050. NRA-kurssille ilmoittautuminen kannattaa tarkistaa paikalliselta asekauppiaalta.

käsiaseluvan hakijan on esitettävä todistus Havaijin osavaltion Metsästäjäkurssista tai NRA: n hyväksytyn kouluttajan allekirjoittama todistus. Kurssin suorittaneen tai opettaneen hyväksytyn ampuma-asekouluttajan allekirjoittama valaehtoinen todistus (jossa on opettajan nimi, osoite ja puhelinnumero sekä todistus siitä, että hakija on suorittanut kurssin onnistuneesti) on todiste tämän kohdan mukaisesta hyväksytystä suorituksesta.

maksut — voimaan tammikuu 1, 2017, Hawaii Police Department kaikki ampuma lupahakijat (mukaan lukien aiemmat ampuma-aseiden hakijat, osavaltion ulkopuoliset ampuma-aseiden hakijat ja lainvalvontaviranomaiset, joilla on henkilökohtaisia ampuma-aseita), arvioidaan 43,25 dollarin Kertamaksu. Myöhemmistä luvista ampuma-aseen hankkimiseksi ei peritä maksua, mutta jopa niille, jotka ovat aiemmin maksaneet sormenjälkimaksun ennen 1.tammikuuta 2017, arvioidaan 43,25 dollarin maksu ensirekisteröinnistä 1. tammikuuta 2017 jälkeen. Maksu on suoritettava vain maksumääräyksellä tai kassan shekillä, joka maksetaan Hawaii Criminal Justice Data Centerille.

jos saat ampuma-aseen perinnöllä tai testamentilla, sinun on ensin haettava Hankintalupaa ennen aseen varsinaista haltuunottoa. Voit kuitenkin siirtää perityn tai testamentatun aseen suoraan Havaijin osavaltion myöntämälle jälleenmyyjälle ilman lupaa. Voit myös luovuttaa aseen Havaijin poliisilaitokselle tuhottavaksi.

luvan hakemisen ja luvan myöntämisen välillä on vähintään 14 kalenteripäivän odotusaika. Odotusaika antaa Poliisihallitukselle aikaa tehdä taustatarkastus, jotta voidaan varmistaa, että olet oikeutettu hankkimaan luvan.

takaisin huipulle

Kelpaamattomuusvaatimukset

henkilöillä ei ole oikeutta omistaa tai pitää hallussaan ampuma-asetta tai ampumatarvikkeita, jos:

 • he pakenevat oikeutta.
 • heitä vastaan on nostettu syyte, he ovat luopuneet syytteestä tai heidät on sidottu piirioikeuteen törkeästä, väkivaltarikoksesta tai huumeiden laittomasta myynnistä.
 • on tuomittu törkeästä, väkivaltarikoksesta tai minkä tahansa huumausaineen laittomasta myynnistä.
 • ovat tai ovat olleet hoidossa tai terapiassa jonkin vaarallisen, haitallisen tai haitallisen huumeen tai alkoholin väärinkäytön vuoksi.
 • on vapautettu rikoksesta mielenterveyden tai mielenterveyden häiriön perusteella.
 • on diagnosoitu merkittävä käytös -, tunne-tai mielenterveyshäiriö tai elimellisten aivo-oireyhtymien hoidossa.
 • ovat alle 25-vuotiaita, ja perhetuomioistuin on tuominnut heidät törkeästä, kahdesta tai useammasta väkivaltarikoksesta tai minkä tahansa huumausaineen laittomasta myynnistä.
 • on oikeuden päätöksellä estetty ottamasta yhteyttä, uhkailemasta tai pahoinpitelemästä toista henkilöä fyysisesti.

takaisin alkuun

ampuma-aseiden rekisteröinti

kun saat luvan hankkia ampuma-aseen, sinun on rekisteröitävä kaikki ampuma-aseet Havaijin poliisilaitokselle viiden päivän kuluessa ostosta tai hankinnasta.

jos muutat Havaijille ja tuot maahan minkä tahansa näköisen ampuma-aseen, sinun on rekisteröitävä se viiden päivän kuluessa tuliaseen saapumisesta osavaltioon. Jos et ole syntynyt Yhdysvalloissa, sinun on esitettävä todiste Yhdysvaltain kansalaisuudesta. Maksut-sinulta veloitetaan 43 dollarin Kertamaksu.25 (1.tammikuuta 2019 jälkeen) sormenjälkitarkistukseen. Maksu on suoritettava vain maksumääräyksellä tai kassan shekillä, joka maksetaan Hawaii Criminal Justice Data Centerille.

ennen poliisiasemalle tuloa (kotona tai asekauppiaan toimipaikassa):

 1. Purkakaa aseenne. Ladatun aseen kuljettaminen on laitonta.
 2. valmistele ampuma-aseesi siten, että se on ”auki” ja silmämääräisesti turvallinen (pultti poistettu; pidike poistettu ja liuku avoimessa asennossa; sylinteri poistettu tai avoimessa asennossa jne.)
 3. kuljeta tuliaseesi suljetussa kontissa. Se on laki.
 4. älä mene rakennukseen minkäänlaisten ampumatarvikkeiden kanssa.

Huomioithan, että jos ampuma-ase ei ole ”auki” ja silmämääräisesti turvallinen tarkastettavaksi ennen asemalle tuloa, emme voi rekisteröidä sitä. Sinua voidaan pyytää poistumaan aseen kanssa ja palaamaan seuraavan työpäivän tai seuraavan ajanvarauksen aikana.

jos jostain syystä tuot ladatun ampuma-aseen tai ampuma-aseen ja ammuksia poliisiasemalle, sinut voidaan pidättää. Jos olet epävarma toimenpiteestä, kiinnitä aseesi ja pyydä apua.

kun rekisteröit ampuma-aseen, rekisteröinti pysyy voimassa, kunnes myyt tai muuten hävität aseen.

takaisin alkuun

siirto, ampuma-aseiden hallussapito

kivääriä tai haulikkoa ei saa lainata alle 18-vuotiaille muutoin kuin metsästystä tai maaliammuntaa varten.

metsästystä tai maaliammuntaa lukuun ottamatta toisen omistamaa ampuma-asetta ei saa omistaa ilman poliisipäällikön lupaa.

metsästystä tai maaliammuntaa varten aikuiselle saa lainata laillisesti hankitun kiväärin tai haulikon valtion sisällä käytettäväksi enintään 15 päiväksi ilman poliisipäällikön lupaa. Jos ampuma-asetta halutaan käyttää valtion ulkopuolella, se voi olla lainassa jopa 75 päivää.

ampuma-asetta ei saa tietoisesti lainata henkilölle, jolta ampuma-aseen omistaminen tai hallussapito on kielletty.

rynnäkköpistoolia ei saa tuoda valtiolle eikä myydä tai luovuttaa kenellekään muulle kuin luvan saaneelle jälleenmyyjälle. Jos hankit rynnäkköpistoolin perinnön tai testamentin kautta, sinun täytyy tehdä aseesta pysyvästi käyttökelvoton, myydä tai siirtää se lisensoidulle jälleenmyyjälle tai luovuttaa se Havaijin poliisilaitokselle 90 päivän kuluessa.

kuka tahansa 16-vuotias tai alle 16-vuotias voi aikuisen seurassa kantaa ja käyttää mitä tahansa laillisesti hankittua kivääriä tai haulikkoa ja sopivia ampumatarvikkeita harjoittaessaan metsästystä tai maaliammuntaa tai matkustaessaan metsästys-tai maaliammuntapaikalle ja sieltä pois.

jos myy tai luovuttaa käsiaseen omistuksen, on hankittava sen saajan lupa myynti-tai luovutushetkellä. Sinun on allekirjoitettava lupa musteella ja toimitettava lupa Havaijin poliisilaitokselle 48 tunnin kuluessa kuljetuksesta käsin tai kirjattuna kirjeenä.

jos myyt tai siirrät kiväärin tai haulikon omistuksen, sinun on toimitettava kiväärin/haulikon myynti/siirto-lomake (PDF Long gun sale transfer form) Havaijin poliisilaitokselle 48 tunnin kuluessa luovutuksesta käsin tai kirjattuna kirjeenä. Myyjän tai siirtäjän on täytettävä lomake ja allekirjoitettava se musteella.

(nähdäksesi yllä olevan PDF-dokumentin, voit ladata Adobe Reader®: n, joka on ilmainen lataus.)

Back to top

License to Carry

poikkeustapauksissa, joissa täysi-ikäinen hakija osoittaa syytä pelätä loukkaantumista tai on mukana hengen ja omaisuuden suojelussa, Havaijin piirikunnan poliisipäällikkö voi myöntää luvan kuljettaa. Tarkempia tietoja siitä, kenelle lupa voidaan myöntää, On Hawaii Revised activities-lehden pykälissä 134-9.

Back to top

Directory of firearms Registration Stations on the island of Hawai’i

Seuraavassa on luettelo Havaijin saaren ampuma-aseiden rekisteröintiasemista ja niiden aukioloajoista: suuntanumero (808):
(muiden saarten osalta ota yhteyttä asianmukaiseen poliisilaitokseen.)

asema poliisipiiri tuntia puhelin
Hilo Etelä-Hilo maanantai-perjantai klo 9-15 (vain tilauksesta) 961-2239
Laupāhoehoe Pohjois-Hilo maanantai-perjantai (vain ajanvarauksella) klo 13.30–15.30 962-2120
Honoka’a Hāmākua maanantai-perjantai 8.30 A. m. -3.30 (vain tilauksesta) 775-7533
Waimea Etelä-Kohtala maanantai-perjantai (vain ajanvarauksella) klo 8–16 887-3080
Kapa’au pohjoiskarjala maanantai-perjantai (vain ajanvarauksella) klo 8–16 889-6540
Kailua-Kona Kona maanantai-perjantai klo 9.00-15.00 (vain ajanvarauksella) 326-4646
(uute222)
Nā’ālehu Ka’ū maanantai–perjantai (vain ajanvarauksella)
9–11:30. ja kello 12.30-15.
939-2520

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.