Gustav Husák

Gustáv Husák (10. ledna 1913-18. listopadu 1991) byl prvním tajemníkem Komunistické strany Československa od 17. Dubna 1969 do 17. Prosince 1987 (nástupce Alexandra Dubčeka a předcházející Miloš Jakeš) a prezidentem Československa od 29. května 1975 do 10. prosince 1989 (nástupce Ludvíka Svobody a předcházející Václav Havel).

životopis

Gustav Husák se narodil v Pozsonyhidegkut, Rakousko-Uhersko (nyní Dubravka, Slovensko) dne 10. ledna 1913. Do Komunistické strany Československa vstoupil v roce 1932, kdy studoval práva na Bratislavské univerzitě. Jako právník působil až do roku 1942, kdy začal pracovat pro undergroundovou stranu na plný úvazek a stal se klíčovou postavou Slovenského národního povstání v roce 1944. Rychle se zvedl ve stranických řadách, v letech 1948 až 1949 působil jako ministr zemědělství a v roce 1949 se stal členem Ústředního výboru strany. V roce 1951 se stal obětí stalinistických čistek Klementa Gottwalda a byl odsouzen k doživotnímu vězení za ohavný zločin „slovenského buržoazního nacionalismu“. Byl propuštěn v roce 1960 a rehabilitován v roce 1963. Působil ve slovenské Akademii věd a v různých výborech, do roku 1968 se stal místopředsedou vlády Československa. Podporoval invazi vojsk Varšavské smlouvy s cílem ukončit Pražské jaro 20. srpna 1968, načež se stal účinným státním vůdcem, i když oficiálně nahradil Alexandra Dubčeka až v roce 1969. Jeho vláda byla poznamenána ekonomickou, ideologickou a politickou ortodoxností, která drtivou většinu obyvatelstva, jejíž naděje Pražské jaro tak vzbudilo, přetavila do pasivního podřízení. Stáří nevytvořilo chuť na dobrodružství a tvrdohlavě odolával reformním impulzům Michaila Gorbačova. Tento postoj sdílelo stranické vrchní velení,které ho v roce 1988 nahradilo v čele strany jiným zastáncem tvrdé linie Milošem Jakešem. V jedné z nejpříjemnějších ironií dějin ho ve funkci prezidenta nahradil jeho úplný intelektuální a ideologický protiklad Václav Havel, kterého se tak usilovně snažil umlčet vězněním a diskriminací.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.