30 Great Good Morning Prayer for A Friend

Sdílet tento příspěvek:

Naposledy aktualizováno 7. ledna 2021 poradcem

hledáte dobrou ranní modlitbu pro přítele? jste na správné stránce. Musíte být dobrým přítelem, abyste se chtěli podělit o dobrou ranní modlitbu. Všichni víme, že nové ráno je dar od Boha. Na této stránce, budu sdílet nějaké dobré ranní modlitbu za přítele, které můžete sdílet s nimi prostřednictvím SMS, Whatsapp, Cvrlikání, Facebook, Telegram, Instagram a další různé prostředky.

tyto dobré ranní modlitby za přítele jsou stručné věty, vyjadřující díkůvzdání, vděčnost, uznání, naději, potřeby, aspirace, zázrak, úspěch, průlom a mnoho dalších. Sdílení dobré ranní modlitby příteli první věc ráno může motivovat, probudit se a modlitba má moc sladit myšlenky a činy po celý den.

Dobré ráno modlitba za přítele

neexistuje žádný léčitel jako vy, Jehova, důvod, proč vás nazývám největším léčitelem. Dnes vás vyzývám ohledně zdravotního stavu mého přítele. Dotkněte se jí tak, jak jen můžete, a obnovte do ní celistvost.

než budete moci dokonce zavolat, Bůh odpoví a uslyší myšlenky ve vašem srdci. Nikdy nepochybujte o tom, že slyší vaše modlitby a odpoví na ně. Kéž máte splněný, požehnaný den. Dobré ráno!

Kéž vždy důvěřujete Pánu celým svým srdcem a duší. Můžete růst ve svém chápání o něm ve jménu Ježíše. Amen. Dobré ráno, můj nejdražší příteli!

Přistupujte ke všem dnešním úkolům s důvěrou v Ducha Svatého. Bůh vás povede ve své moudrosti a přinese vám požehnaný den dopředu. Dobré ráno!

moudří lidé cestovali z dálky, aby našli Ježíše a oslavili ho. Dnes, mohou vás lidé najít s příjemnými dary a chtějí se dozvědět o Ježíši prostřednictvím vašeho příkladu. Dobré ráno a přeji krásný den, příteli!

Dobré ráno, příteli. Kéž vám Boží milost postačí dnes a každý druhý den. Přeji vám krásné ráno.

modlím se, aby vám Boží milost byla k dispozici v hojnosti, aby vám pomohla chodit s ním až do věčnosti. Modlím se, abyste nepadli nebo nezklamali ve jménu Ježíše. Amen.

můj dobrý příteli, dnes ráno vám žehnám požehnáním Nejvyššího Pána a modlím se, abyste v Pánu nadále rostli od slávy ke slávě a milosti k milosti.

včera je minulost, dnes Povstaňte a přijměte milost místo veškeré své hanby a výčitky a slávy za veškerou svou hanbu a rozpaky.

Dobré ráno příteli. Když dnes vstáváte hledat Boha, modlím se, aby se o vás postaral finančně, akademicky, duchovně, fyzicky, mentálně a sociálně. Kéž oplýváte množstvím jeho zásob. Amen.

můžete být spojeni s Bohem všech věcí a může vám poskytnout vše, co budete v životě potřebovat. Amen. Dobré ráno, příteli.

Ježíš rostl v moudrosti, v postavě a ve prospěch Boha a člověka. Modlím se dnes ráno, abyste zažili tak příznivý růst, jak se probudíte. Amen a dobré ráno.

kéž vás Duch Boží provede vašimi plány na dnešek. Ať neděláte věci, které nemáte dělat. Dobré Ráno, Amen.

modlím se za Boží vedení nad vaším životem, když se rozhodujete. Nesmíte přijímat rozhodnutí, která povedou k lítosti později v životě. Přeji blažené ráno.

může být Boží slovo vaším manuálním průvodcem po celé vaše dny na zemi. Ať nespadnete a vaše nohy nezklamou. Dobré ráno.

dnes ráno chci, abyste z celého srdce důvěřovali Pánu, neopírali se o své vlastní porozumění, uznali ho ve všem, co děláte, a sledovali, jak řídí vaši cestu.

modlím se k vám tento morrning můj přítel je, že slovo Boží musí být lampa na nohy a světlo směřující svou cestu dnes a vždy. Dobré ráno, příteli.

Kéž Duch Boží dnes mluví k vašemu srdci. Kéž světlo Božího slova překoná každou temnotu zmatku ve vašem srdci. Můžete slyšet jeho hlas říká: „To je cesta, chodit v něm“. Můžete obdržet směr pro všechny vaše zmatky dnes. Amen.

ať už chcete dělat cokoli a kamkoli chcete jít, může být Duch Páně s vámi, aby řídil všechny vaše cesty. Přeji vám nejlepší Dobré ráno, příteli.

když umístíte svou úplnou důvěru v Boha, aby vás vedl a řídil ve všech vašich činnostech, můžete zažít úspěch v síti, ve jménu Ježíše, Amen.

můžete zaznamenat takový úspěch, jaký jste nikdy během svého života neměli, když se pustíte do dnešního úkolu. Můžete prolomit hranice a zdi na cestě k vašemu úspěchu. Dobré ráno můj přítel,

Drahý Pane, jsem skrze vaše slovo přesvědčen, že jste otcem každého dobrého a dokonalého daru. Proto jsem povzbuzován, abych vás prosil o úspěch mého přítele v jeho akademických snahách. Kéž zdroje pro jeho vzdělání nikdy nevyschnou, a můžete přimět jeho profesory, aby ho upřednostňovali nad všechny logické důvody. Amen.

jsi můj otec, který odpovídá na modlitby, a věřím, že mi odpovíš, když přivedu svého přítele před tebe. Pane, žádám vás, abyste v jeho životě dokázal, že jste skvělý, a vynaložil malé úsilí, které vložil do své práce, aby přinesl bohaté výsledky. Kéž bojuje méně a užívá si plodnosti ke svému úžasu.

Otče, uznávám, že ty jsi ten, kdo učí naše ruce vytvářet bohatství. Tímto vás prosím, abyste vstoupili do případu mého přítele a ovládli jeho mysl inovativními nápady, které změní jeho svět. Veškerá sláva a čest se vám konečně vrátí.

můj Králi slávy, děkuji Ti za tvou neochvějnou lásku a laskavost. Dnes přicházím s břemenem v mém srdci, které souvisí s prosperováním mého dobrého přítele. Je mým přáním, abyste ho přiměli vyniknout, vzkvétat a na oplátku se stát požehnáním pro váš lid. Ptám se na to s vědomím, že mi odpovíte. Ve Jménu Ježíše. Amen.

protože jste byli vybráni ze všech lidí na světě, dnes uvidíte světlo jeho lásky. Může být dnes pro vás zvláštní den a můžete žít svůj život naplno, můj příteli. Dobré ráno!

radujte se dnes, protože je to den, který Pán učinil. Vložené do tohoto dne jsou nespočetným požehnáním pro Pánův vyvolený lid. Připravte se na den, který bude přetékat požehnáním, jak budete pokračovat v cestě. Dobré ráno, příteli.

probuzení do myšlenek přítele, jako jsi ty, mi přináší velké štěstí. Kéž vám Bůh vždy žehná nebo vaše dobré skutky a přinese vám všechny hojnosti, které si tak bohatě zasloužíte. Dobré ráno, můj nejdražší příteli.

modlím se, abychom se stali hlubšími přáteli. Jsem tak požehnaný, že mám přítele, jako jste vy, jako součást mého života, a jsem tak vděčný, že vás Bůh stvořil. Kéž vám požehná dnes a navždy.

modlím se, aby všechna vaše přání a přání byla splněna dnes. Kéž vaše štěstí nikdy nezná žádné hranice. Dobré ráno mému nejdražšímu příteli!

Otče, tvé slovo říká, že něco rozhodneme a bude stát. Když z toho vezmu autoritu, vyhlašuji, že můj přítel bude úspěšný. Bude jako strom zasazený u řek vody a přinese plody v sezóně své. Toto je její období k rozkvětu, a prohlašuji, že jí nic nezabrání v tom, aby to projevila, v Ježíšově mocném jménu. Amen.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.